Tuesday, December 31, 2013

Ај! В Македонија глас се чует

Ај! В Македонија глас се чует
Ај! В Македонија глас се чует
од нејзини сираци.
Ај! Душманите побеснале
колат, бесат се на ред.
Ај! Вие браќа Македонци
Вие славни јунаци.
Ај! Крв'о знаме да развејме
в македонски долини.
Ај! На знаме е напишано
„слобода или смрт”.
Ај! Нека чует и Европа
да робот се пробуди.
Ај! Македонија не се плаши
од нивниот јатаган.
Ај тој се фрлат како тигар
среде војски, јатаган.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.