Tuesday, October 15, 2013

Македонско Дело


Весникот Македонско Дело е печатниот орган на ВМРО (Обединета) и се издава од 1925 до 1938 година. Основна цел на ВМРО (Обединета) е да се бори против ВМРО раководена од Иван Михајлов, како и за создавање на независна македонска држава во рамките на Балканската Федерација.Во овие извадоци од весникот се осудуваат репресиите кои српскиот монархофашистички режим ги врши врз македонското население.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.