Wednesday, January 22, 2014

Средновековни Словенски Ракописи во Македонија - Фрагмент од литургиски текст втора половина на 14 векХартија: 31,5 х 22,2 см., 1 лист. Листот е конзервиран и реставриран во НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје во 1991 година.
Писмо: По 29 реда во две колони, убаво полууставно писмо со форми од XIV век.
Акцентот ретко се среќава. Од интерпункциските знаци употребена е точката. Почетните букви се поголеми и црвени.
Водени знаци: Нема.
Орнаментика: Нема.
Повез: Се чува во папка.
Содржина: Фрагмент од литургиски текст (содржи 8 и 9 песни од канонот).
Потекло: Фрагментот е најден во Охрид како подврзие на печатена книга.
Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.