Tuesday, August 9, 2011

Бугарите со повик кон младите Македонци за предавање, а кои влегоа во партизанските одреди за ослободување од бугарската окупација


Август 1943 год. за потпора на пробугарска влада во Македонија, нови инструкции од Софија за партија “Општествена сила“. Би делувала среде народот зашто се помасовно заминувал во вооружените сили на отпорот.
Асен Богданов новиот висок полициски функционер во Македонија и Димитар Раев од Директорот на полиција и Министерството за полиција ја добиваат новата наредба за формирање партија.
Обласниот директор Раев и помошниците Коста Ненов и Тома Петров се советуваат со Спиро Китинчев, Коце Ципушев, Стамат Дуковски и Димитар Ѓузелов како да се организира партијата и кои лица да влезат.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.