Sunday, January 15, 2012

Cyril and Methodius from Bular Site

In 886, invited by Prince Boris-Michael, the disciples of the Slav apostles Cyril and Methodius, who had been sent away from Greater Moravia by that time, arrived in Bulgaria. They were received with great honours by the Bulgarian governor of Belgrade (Serbia's capital today) as soon as they had reached the border. With the approval of Boris I, two spiritual centers of tremendous significance for Slavic culture were formed in the capital city of Pliska, as well as in the other central town - Ohrid, in Macedonia. Only in Ohrid, in the course of 7 years as many as 3500 students were educated.

Saturday, January 14, 2012

Atanas Makedonec


ORIGINAL TEXT WRITTEN WITH GREEK LETTERS | MODERN TRANSLITERATION INTO MACEDONIAN

Here is the english translation:
A prophecy of Alexander the Great
Venice
A foreword for the translation
During the excavations in Babylon, inside a golden box, it was found an old manuscript from long past times. This manuscript was translated in all languages, since this is a prophecy of Alexander the Great, who predicted without all the great things that were done from that time until now, and also tells what else will be done.
Since this manuscript is a prophecy of Alexander the Great and speaks most highly about his beloved country Macedonia, I a servant of Jesus, being from the same country as this great man, decided, with the help of the Holly Spirit, to make a translation on the languages that are spoken in my homeland, and make it as understandable as possible. I pray to God so this book will bring mercy to all that have our Lord Jesus Christ. Amen
I wrote this in 1845
Yeromonah Atanas Macedonian

Giorgio Giulio Clovio Il Macedone


Giorgio Giulio Clovio
From: The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition  Date: 2007
The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition

Giorgio Giulio Clovio,1498 - 1578,Italian illuminator,miniaturist and painter,also called Macedo or Il Macedone because of his Macedonian origin.He studied at Rome with Giulio Romano and at Verona under Girolamo de' Libri, from whom he learned illuminating. Clovio was employed by Louis II of Hungary, Cardinal Farnese at Rome, and other princely patrons. Among the best known of the many works ascribed to him are the illuminations for the Book of the Hours of the Blessed Virgin, his masterpiece; the manuscript biography of Frederick, duke of Urbino (Vatican Library); Cardinal Grimani's Commentary on the Epistle to the Romans (Soane Mus., London); The Victories of Emperor Charles V (British Mus.); and the Farnese Breviary (Pierpont Morgan Library, New York).

Clovio's works:

Sunday, January 8, 2012

ГАВРИЛ АТАНАСОВ - ЗОГРАФ (1862-1951)


Гаврил Атанасов е роден во Берово во 1862 година од православни родители.
Татко му, кој по народност бил Цинцарин - Влав, бил дојденец од Крушево. Во Берово се оженил со ќерката на некој Јован, која набргу починала, па бил принуден да се прежени.
Мајка му била од село Ратево. И таа претходно била мажена во Берово, но и нејзиниот маж починал. Така двајцата вдовци се земале и изродиле две женски и две машки деца меѓу кои бил и Гаврил.Семејството на Гаврил, како доселеници во Берово, западнало во голема сиромаштија, па децата биле принудени да работат како аргати и да чуваат туѓа стока.Во периодот 1872-1874 година, на десетгодишна возраст, за време на зимскиот период Гаврил одел на училиште, додека пак, во летниот период работел како овчар и говедар. Потоа, скоро годинаипол работел како калџија, со мајстори по Пијанечко и Струмичко. Едно лето работел и како аргатин на жетва во Штипско, а потоа околу две години поминал работејќи и со татко му како бичкаџија.
И неговиот постар брат Христо неколку години работел како овчар, а потоа отишол на Света Гора да работи како аргат. Поведен од него и Гаврил решил да го напушти тешкиот живот и сиромаштијата во Берово и да замине да работи на Света Гора. Така, младото момче, на 18-19 годишна возраст, во 1881 година, околу Митровден пристигнал кај својот брат кој веќе бил игумен во рускиот манастир „Свети Пантелејмон“. Таму, Гаврил работел како аргатин до Ѓурѓовден. Кога видел дека на Света Гора има многу добри зографи му кажал на брата си дека и тој сака да го научи зографскиот занает.Така, со помош на својот постар брат, Гаврил се запишал во Карејската зографска школа, кај светогорскиот зограф, калуѓерот Глигоро Шкурт, по народност Грк. На Глигоро, како школарина му платиле 20 златни лири за три години да слугува и да учи. Но, тука, младиот Гаврил, наместо да ги изучува тајните на зографскиот занает, научил само да му слугува на Глигоро, да мете, да вали огин, да вари кафе, да купува месо, да готви, да мести трпеза, да мие садови, да пере алишта. Тоа го натерало да го напушти зографот Глигоро и повторно да се вработи како физички работник.По четирите години поминати на физичка работа, Гаврил одново се запишал во Карејската зографска школа, но сега кај зографот Христодулос Матеу, Грк од Његуш. Христодулос, увидувајќи го извонредниот зографски талент кај младиот Гаврил, по двегодишно калфување го зел за свој единствен соработник. Како соработник на зографот Христодулос Матеу, Гаврил поминал уште 11 години, сликајќи икони кои Матеу ги испраќал во Русија и во балканските земји.По тринаесетгодишно работење со зографот Матеу во рускиот манастир „Свети Пантелејмон“, на Гаврил, од страна на престарениот руски зограф Поликарп му била доверена да ја води големата сликарска работилница и да ги воведува учениците во тајните на зографскиот занает.За време на своето престојување на Света Гора, Гаврил, цело време копнее за Берово, за татковиот дом и за саканата девојка Маца. Поради тоа на него му се препишува и малешевската народна песна:

„Маце Марие бела Беровко,
жени се Маце, мен ме не чекај,
јас ќе си стана млади калуѓер.“

Младиот Гаврил, веќе зограф, полн со знаење и вештина од зографскиот занает се вратил во Берово и ја земал за свој животен сопатник девојката од цитираната песна Марија, од родот на Поп Буровци. Во брачниот живот со неа добиле осум деца: Александар, Полихерија, Диспина, Параскева, Панте, Михаил, Ана и Борис.Зографот Гаврил Атанасов изработил повеќе иконостаси и огромен број на икони, од кои најубавите се наоѓаат во црквата во село Смиланци (Радовишко) и во Берово. Во манстирот „Св. Архангел Михаил“ во Берово Гаврил работел во периодот од 1899 до 1920 година. Тринаесетте икони што го носат неговиот потпис и што се наоѓаат во овој манастир се само „капка во морето“ од иконографското наследство што ни го оставил зографот Гаврил, расфрлано по црквите, манастирите и приватните домови во Малешево, Пијанец, Кочанско, Штипско, Радовишко, Струмичко, Струмско и подалеку низ балканските земји и Русија.Во црквите во Малешево и Пијанец од пописната комисија на Републичкиот завод за заштита на културно-историските споменици се регистрирани 300 икони со различна големина, од кои 41 икона се препишуваат на неговиот син, зографот Борис. Во бројката од тристоте икони не се сместени иконите од црквите во Кочанско, Штипско, Радовишко, Струмичко, Струмско, а да не зборуваме за иконите изработени во работилниците на светогорските манастири и испраќани во Русија и балканските земји при крајот на деветнаесетиот век, кога зографскиот талент на младиот зограф Гаврил бил во полн расцут.
Од писмото, што на 04.04.1928 год. Гаврил Атанасов му го испратил на Јеремије М. Павловиќ, да му послужи при пишувањето на книгата „Малешево и Малешевци“, покрај дел од горе изнесените податоци, дознаваме дека Гаврил, за изработка на своите икони, за време на Турското робство набавувал материјал од Солун, за време на Бугарско од Софија, а во периодот кога е пишувано писмото (Српско) од Скопје.

Интересно е да се спомене иконата „Свети Јован Златоуст“, која е изработена на плех и е јужна олтарска врата во црквата во манастирот „Свети Архангел Михаил“ во Берово. Зографот Гаврил ја изработил оваа икона во 1897 година и при изработката, во нејзиниот долен десен агол оставил запис, цитираме: „Иконописец Гаврил Атан(асов) Македонец от село Берово, Малеш 1897 година“, не претпоставувајќи дека неговиот запис од иконата, на неговите сонародници ќе им биде аргумент за докажување дека македонската нација и Македонија не се од вчера, туку од многу, многу порано.


Покрај тоа што главна преокупација на Гаврил Атанасов било зографството, т.е. иконосликарството, тој се занимавал и со фотографирање. Тој е првиот фотограф во Малешево, а можеби и пошироко. Покрај други, автор е и на фотографијата на која се наоѓа Даме Груев, по неговото убиство на врвот Петлец, кај селото Русиново во 1906 год. Тоа е таа историска фотографија направена по налог на Комисијата за идентификација на убиените комити, која требало да потврди дека е убиен големиот војвода, башкомитата Дамјан Груев. Низ Малешево постојат и други негови фотографии кои сведочат за значајни настани и личности од историјата на овој крај. Вистинска штета е што во 1934 година, заедно со куќата, изгорело и ателјето на овој малешевски фотограф, при што е уништен драгоцен фотографски материјал од историско значење.Во обновената црква „Св. Богородица Балаклија“ во Берово, при нејзиното фреско-пишување, од страна на академскиот сликар Ѓорѓи Данев, насликан е и ликот на Гаврил Атанасов - Зограф, со што овој лик е овековечен за навек.

Зографот Гаврил Атанасов починал во Берово, 1951 година, во 88-та година од својот живот, опкружен од многубројните негови наследници.

Saturday, January 7, 2012

The Name Macedonia forbiden by the Sultan


Woman In The Balkans


Gordon Winifred : "Woman In The Balkans" page:115,year 1916Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks from 1675

And some info about the letter....
"In 1675 (Evarnickij 1895:517) or 1678 (Golobuckij 1957:320), the Sultan of Turkey and the Crimean Khan are said to have unsuccessfully attacked the Zaporozhian fortress of Sic' (Russian Sec') Following this fiasco, the Sultan of Turkey supposedly sent a threatening missive to the Zaporozhian cossacks demanding their submission to him, to which the cossacks replied with an abusive parody of the Sultan's letter."

Here is the letter of the Sultan.....


 The Original:

The Transliteration:

The Transliteration:

Cups found in the Samoil's fortress


Macedonian fugitives in Austria


"Austria: Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier." by J. G. Kohl, 1844, page 269.

Wednesday, January 4, 2012

Hellenism in the Balkan Penisula and Asia Minor


Macedonians were recognized by the Greek Professor of History at the University of Athens, George Soteriadis, in 1918. In his book “An Ethnological Map Illustrating Hellenism In The Balkan Peninsula And Asia Minor” he recognizes the Macedonians under the term “Macedonian Slavs” and gives statistical information about the Macedonians and were they live according to his Ethnological Map.

History of the Christian Church - James Craigie Robertson

Page 369
Page 385
Page 386

1. Basil the Macedonian Emperor of the Byzantine Empire was a Slav.
2. Cyril and Methodius were natives of Salonika and were of Slavic decent.
3. There was a Macedonian dialect of Slavonic.

All this written in a book from 1862!

From the book “History of the Christian Church” Volume II Part 1, By James Craigie Robertson, 1862, page 369, 385 and 386.

Sunday, January 1, 2012

Confession of an Greek

In the ancient times the criteria for being Greek was "Greek by culture".
In the Byzantine times the word Greek had a religious meaning including the followers of paganism, an ancient religion. So in the middle ages we speak about "Greek by religion"
In the first period of the Ottoman era there was no such thing as "Greek". The determination "Greek" appears after the "New Greek enlightenment" at the end of 18th century (Elliniki Nomarhia, Rigas etc.). The criteria then was "Greek by ethnicity". Today's Greek state follows the racist law of "Greek by blood". A public declaration that you are Greek, the assistance of local state trustees who verify your healthy national beliefs, along with a document that one of your ancestors was recorded somewhere as Greek are the necessary conditions for one to qualify to be Greek. I have seen some funny discussions between ex-soviet citizens on how they would be recognized as Greeks. "My uncle was Greek, and you?" "The cousin of my aunt" was Greek, etc, etc.

The criteria of what is Greek changes from time to time throughout history.
Greek by culture
Greek by religion
Greek by ethnicity
Greek by blood


How can you claim continuity of a group of people throughout time since the criteria to define this group has changed 4 times in this course of history?

Josephus FlaviusQuote:
Florus contrived another way to oblige the Jews to begin the war

When he understood their intentions, he asked:


Quote:
Had I perceived that you were all zealously disposed to go to war with the Romans

and than elaborated why they do not have to do so, and gave them numerious comparations with other People and Nations under Roman empire:
 

Quote:
While those Athenians, who, in order to preserve the liberty of Greece, did once set fire to their own city; who pursued Xerxes, that proud prince, when he sailed upon the land, and walked upon the sea, and could not be contained by the seas, but conducted such an army as was too broad for Europe; and made him run away like a fugitive in a single ship, and brake so great a part of Asia at the Lesser Salamis; are yet at this time servants to the Romans; and those injunctions which are sent from Italy become laws to the principal governing city of Greece. Those Lacedemonians also who got the great victories at Thermopylae. and Platea, and had Agesilaus [for their king], and searched every corner of Asia, are contented to admit the same lords. Those Macedonians also, who still fancy what great men their Philip and Alexander were, and see that the latter had promised them the empire over the world, these bear so great a change, and pay their obedience to those whom fortune hath advanced in their stead. Moreover, ten thousand ether nations there are who had greater reason than we to claim their entire liberty, and yet do submit. You are the only people who think it a disgrace to be servants to those to whom all the world hath submitted.

Quote:
What therefore do you pretend to? Are you richer than the Gauls, stronger than the Germans, wiser than the Greeks, more numerous than all men upon the habitable earth? What confidence is it that elevates you to oppose the Romans? Perhaps it will be said, It is hard to endure slavery.

 and the wow part comes here:

Quote:
Yes; but how much harder is this to the Greeks, who were esteemed the noblest of all people under the sun! These, though they inhabit in a large country, are in subjection to six bundles of Roman rods. It is the same case with the Macedonians, who have juster reason to claim their liberty than you have.

It seems for Flavious the Greeks and the Macedonians are two separate people other wise he would not enumerate them one after the other...