Saturday, February 27, 2016

Македонско културно богатство - Среден век (Икони)

Архангел Гаврил (од Благовештението), XII век, Охрид
Архангелот Господов Михаил, Страшниот чувар, црква Св. Димитрија, Марков манастир, 1400-1405 год., Скопје
Архангел Михаил, црква Св. Ѓорѓи, XVI век, Струга
Благовештение, XIV век, Охрид
Благовештение, црква Св. Јован Претеча, манастир Слепче, 1535 год., Демир Хисар
Богородица Одигитрија, црква Св. Димитрија, Марков манастир, 1400-1405 год., Скопје
Богородица Пелагониска, црква Преображение, манастир Зрзе, 1421-1422 год., Прилеп
Богородица Перивлепта, XIV век, Охрид
Богородица со Исус (Одигитрија), XII век, Охрид
Богородица со Христос, црква Св. Архангел Михаил, XVI век, с.Ореовац, Македонски Брод
Богородичниот акатист, црква Св. Димитрија, XVII-XIX век, Битола
Деисис со апостоли-Чин, црква Св. Јован Претеча, манастир Св. Јован Бигорски, XVII век, Гостивар
Евангелист Матеј, XIII век, Охрид
Исус Христос Седржител и Животодавец, црква Св. Димитрија, Марков манастир, 1400-1405 год., Скопје
Исус Христос со архангелите Гаврил и Михаил и Циклусот на архангелите, црква Св. Архангел Михаил, манастир Лесново, 1626 год., Пробиштип
Исус Христос Спасител и Животодавец, црква Преображение, манастир Зрзе, 1393-1394 год., Прилеп
Исус Христос, 1262-1263 год., Охрид
Неверството на Тома, XIV век, Охрид
Распетие, XIII век, Охрид
Св. Богородица (од Благовештение), XII век, Охрид
Св. Димитрија, непозната црква во с. Враниште, XVI век, Струга
Св. Ѓорѓи, Црква Св. Ѓорѓи, XIII век, Струга
Св. Матеј, црква Св. Димитрија, XVII век, Битола
Св. Наум, XIV век, Охрид
Св. Петар, црква Св. Димитрија, XVII век, Битола
Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат, црква Св. Димитрија, 1750 год., Битола
Слегување во пеколот, XIV век, Охрид
Царски двери, Благовештение, 1591-1592 год., црква Св. Димитрија, Марков манастир, Скопје
Царски двери, Благовештение, црква Св. Пантелејмон, манастир Нерези, XVI век, Скопје