Friday, April 22, 2016

Македонско културно богатство - Праисторија

Афионова чашка, бронза, 10.2 cm, VII век п.н.е., Гевгелија, Македонија
Бокалче, бронза, VII век п.н.e., Североисточна Македонија
Дел од појас-тока, бронза, VI век п.н.e., Североисточна Македонија
Фалера, бронза, VII-VI век п.н.e., Валандово
Фибула, бронза, VII век п.н.e., Гевгелија
Композитен привезок, бронза, VII век п.н.е., Гевгелија
Привезок, бронза, VII век п.н.е., Гевгелија
Привезок-Кафез за птица, бронза, VII век п.н.е., Гевгелија
Привезок-Птица, бронза, Скопје
Сад-Афионова чашка, бронза, VII век п.н.е., Гевгелија
Големата мајка, керамика, 5800-5300 год. п.н.е., Тумба Маџари
Дел од култен објект во форма на антропоморфна глава, керамика, неолитски период, Велушино, Битола
Фрагмент од култен објект, керамика, неолитски период, Тумба, Породин, Битола
Култен објект во форма на модел на куќа, керамика, неолитски период, Породин, Битола
Големата мајка, керамика, 5800-5300 год. пред н.е., Говрлево, Скопје
Печат, керамика, неолитски период, Тумба, Породин, Битола
Керамички садови, неолитски период, Маџари, Скопје
Сад со сликана декорација, керамика, неолитски период, Тумба Маџари, Скопје
Керамички пехар со насликана декорација, неолитски период, Маџари, Скопје
Голем керамички сад со насликана декорација, неолитски период, Маџари, Скопје
Мал керамички сад – pyxis, со пластична орнаментација, неолитски период, Маџари, Скопје
Керамички садови од различни локации во регионот на Брегалница, железно доба
Сад со сликана декорација, керамика, железно доба, Битола
Сад со сликана декорација, керамика, железно доба, Живојно, Битола
Керамички сад со насликана декорација, железно доба, Битола
Керамички садови со насликана декорација, железно доба, Гевгелија
Керамички сад – skiphos, со насликана декорација, железно доба, Битола
Големата мајка, керамика, 5800-5300 год. п.н.е., Тумба Маџари, Скопје
Жртвеник-куќа, керамика, 6200-5800 год. п.н.е., Тумба Стенче, Тетово
Зооморфен жртвеник, керамика, 5800-5300 год. п.н.е., Тумба Маџари, Скопје
Цилиндер од Големата мајка, керамика, 5800-5300 год. п.н.е., Тумба Маџари, Скопје