Saturday, March 19, 2016

Македонско културно богатство - Среден век

Старословенски ракопис, XVIII век, Кратово
Ферман од помошник-кадијата на Реканска каза
Фрагмент од Цветниот триод (Пентакостар), старословенски ракопис (Pentikostar), XIII-XIV век, од Преспанско
Часослов од 1566 год., првата печатена словенска книга на Јован од Камена Река
Чаша-тасче, предмет со свечена и богослужбена намена, XVI век, Скопје
Четвороевангелие, црковнословенски ракопис од Североисточна Македонија, XVI век, пергамент
Четвороевангелие од манастирот Св. Јован, 1548 год., с. Слепче, Прилеп
Берат на турскиот султан од 25 март 1841 год.
Изборно евангелие на поп Јован, XII-XIII век, кирилско писмо
Aсеманово евангелие, X-XI век, старословенски ракопис, Охридска книжевна школа