Sunday, May 22, 2016

Македонско културно богатство - Антички период

Биста на непознат, мермер, III век, Дебар
Глава на Dionysius Taurobolos, бронза, период на Августинијан, с.Јаболци, Скопје
Глава од статуа на Serafis, мермер, локалитет Стоби
Детаљ од мозаик, арх. локалитет Стоби
Детаљ од мозаик, локалитет Хераклеа Линкестис
Златна монета, Статер Александар III, 336-323 год. п.н.е.
Златна монета, Хистаменон, Исак и Комнен, 1057-1059 год.
Златна монета, Хистаменон, Никифор II Фока, 963-969 год.
Златни обетки, III - II век п.н.е., Требенишко кале
Обетка, Антички период
Погребна маска, злато, локалитет Требениште, Охрид
Релјеф посветен на Пан и Нимфи, мермер, I век п.н.е., локалитет Стоби, Велес
Релјеф со престав на Херакле и жена, мермер, II век, Прилеп
Релјеф со претстава на тракиски коњаник, мермер, III век, локалитет Скупи, Скопје
Релјефна икона на Диоскурите и божица, мермер, II век, Демир Капија
Семеен релјеф, мермер, II-III век, Неготино
Семејна стела, андезит, 255-256 год., Кавадарци
Семејна стела, андезит, III век, Кавадарци
Семејна стела, мермер, II - III век, с.Подлес, Велес
Споменик на римски функционер, мермер, I век, локалитет Скупи, Скопје
Сребрена монета, Тетрадрахма Александар III, 336-323 год. п.н.е.
Сребрена монета, Тетрадрахма, Прва македонска област, 158-150/149 год. п.н.е.
Сребрена монета, Тетробол, автономно ковање, приближно 187-179 год. п.н.е.
Статуа на Атена, мермер, II век, Хераклеа, Битола
Статуа на богот Асклепиј, мермер, 209 год., Стибера, Прилеп
Статуа на Дионис-дете, мермер, II век, Стибера, Прилеп
Статуа на девојка-Менада, бронза, Тетово
Теракотен релјеф, Архангел Михаил, Виница
Џошуа и Калеб, теракотна икона, V-VI век, Виничко кале