Monday, January 18, 2016

Македонско културно богатство - Среден век (Фрески)

Ангел, детаљ од фреска, црква Св. Ѓорѓи, 1191 год., с. Курбиново, Преспа
Богородица во слава, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Воведение на Пресвета Богородица, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Вознесение Христово, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Воскресение Христово, црква Св. Димитриј, XIV век, Марков манастир, Скопје
Гетсиманска молитва, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Гетсиманска молитва, црква Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид, (детаљ)
Детаљ од фреска, Лесновски манастир, 1345-1346 год., Злетово
Испраќање на апостолите, црква Св. Георгиј, Старо Нагоричане, XIV век, Кумановско
Испраќање на апостолите, црква Св. Георгиј, XIV век, Старо Нагоричане, Кумановско, (детаљ)
Исцелување на крвоточивата жена, црква Св. Никита, XIV век, Бањани, Скопска Црна Гора, (детаљ)
Оплакување Христово, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Олтарен простор, црква Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Поклонување на мудреците, црква Св. Димитриј, Марков манастир, XIV век, Скопско, (детаљ)
Портрет на кралот Марко, Марков манастир, 1376-1377 год., Скопје
Преображение Христово, црква Св. Георгиј, XIV век, Старо Нагоричане, Кумановско
Рожденство на Пресвета Богородица, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид, (детаљ)
Рождество на Пресвета Богородица, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Св. Георгиј Победоносец, црква Св. Георгиј, XIV век, Старо Нагоричане, Кумановско
Св. Великомаченик Георгиј, црква Св. Георгиј, XIV век, Старо Нагоричане, Куманово
Св. Пантелејмон, 1164 год., Горно Нерези, Скопје
Симнување од крстот, црква Св. Никита, XIV век, с. Бањани, Скопје
Сретение Господово, црква Св. Георгиј, XIV век, Старо Нагоричане, Кумановско
Успение на Пресвета Богородица, црква на Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид
Успение на Пресвета Богородица, црква Пресвета Богородица Перивлепта, XIII век, Охрид, (детаљ)
Фреска, Божица мајка со Христос, црква Св. Софија, 1045 год., Охрид
Фреска, црква Св. Никола, 1298-1299 год., с. Варош, Прилеп
Црква Св. Ѓорѓи, 1317-1318 год., Старо Нагоричане, Куманово